dinsdag 19 juli 2011

Kogel door de Kerk: 2 april 1799

Ieder oprechte Noordwijker zou zonder aarzeling het antwoord op de vraag moeten weten: "Wat gebeurde er op 2  en 3 april 1799?"  Weet U het antwoord?
Het antwoord luidt als volgt:
het dorp werd vanuit zee beschoten door twee Engelse Fregatten. Kanonskogels zijn in de kerk aangetroffen. De kogelregen trof 20 huizen en de kerk. De kogels in de kerk zijn bij de vergroting van de kerk in 1900, verwijderd.  Bij restauratiewerkzaamheden in 1967 werd een stuk hout gevonden waarop stond vermeld:
"Door den Engelschen aan stuk geschooten den 2 april 1799, het 5de jaar der nooyt genoeg verwenste vrijheid of anders genoemd van Hollants ondergang. L. Heemskerk, IJsbrant de Jong, Hendrik Colijn.
Waar ligt dat stukje nu bewaard te worden?

Wat een toestand! U nam er al kennis van in het verhaal over de Rooze  en de l'Aigle maar er is nog meer over te vinden, verschrikkelijk spannende verhalen, lees ze  "live" in de krant van 1799. Wonderlijke wereld!